Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Machtigingen vekregen via internet

Machtigingen vekregen via internet 02 okt 2012 16:07 #1

Ik heb heel de website van sepanl.nl bekeken maar ik heb geen echte uitspraak kunnen vinden over het migreren van machtigingen verkregen via internet. Is dit nu een kwestie van eigen risico of is dat echt uit den boze. Wij hebben nogal wat klanten met e-machtigingen waarbij je ook niet zuiver kan bepalen of het om een emachtiging gaat of niet.
Graag jullie advies.
The administrator has disabled public write access.

Re: Machtigingen vekregen via internet 02 okt 2012 18:45 #2

Via internet verkregen machtigingen zijn niet officieel ondertekend (er is geen rechtsgeldige handtekening gezet) en dus eigenlijk niet geldig. Binnen Nederland geldt een gedoogbeleid, maar in geval van een MOI (melding onterechte incasso) wordt deze wel toegekend. Het is dus nu al een geaccepteerd risico van de incassant. Officieel zal er dus geen statement komen dat deze gemigreerd mogen worden. Een incassant zal zelf de keuze moeten maken of het huidige risico wordt gecontinueerd of niet. Tot er een standaard e-mandaate oplossing komt, is op dit moment een papieren machtiging het enige compliant alternatief (bijv. download pdf en deze ondertekend opsturen).
The administrator has disabled public write access.

Re: Machtigingen vekregen via internet 09 okt 2012 14:20 #3

Is er al wat meer bekend over e-mandate? wordt door iemand al een (betere) datum geroepen? Ik zie dat pas medio 2015 de invoering wordt beoogd.
Het is toch op zijn minst ongelooflijk onhandig dat e-mandate nog niet beschikbaar is voor 1/2/2014? Nu begrijp ik wel dat formeel het risico bij het bedrijf ligt of deze alsnog handtekening gaat verkrijgen voor de via internet verkregen ongeldige machtigingen?
Maar hier worden toch veel bedrijven de dupe van?
In het geval de klant dus gaat storneren op de doorlopende machtiging (over de laatste 13 maanden) dan zal de bank dit doen omdat bij opvraag van het mandaat blijkt dat er een internetmachtiging is. Dus geen handtekening.
Het bedrijf kan dit risico toch niet nemen? Omdat er formeel geen machtiging is zal een incassobureau of de deurwaarder ook geen grond hebben om te handelen en zal een rechtszaak in dat geval wellicht tot het verkrijgen van het geld leiden (wellicht).

Is er niet een manier om druk uit te oefenen om deze machtigingen te converteren naar formeel geldige machtigingen?
Dit gaat veel bedrijven toch heel veel geld kosten om alsnog de handtekening te verkijgen? of (internet) incassocontract te stoppen en een papieren machtiging te verkrijgen?
The administrator has disabled public write access.

Re: Machtigingen vekregen via internet 23 nov 2012 16:09 #4

Sepa biedt wel degelijk ruimte om bestaande machtigingen - ook zonder handtekening - om te zetten naar een geldige SEPA-machtiging. Zie de EPC-site, "SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook Version 6.1; pagina 103 e.v.: "5.17: Rules to migratie legacy mandates". De tekst blinkt niet bepaald uit in helderheid, maar er valt uit op te maken dat onder bepaalde voorwaarden omzetting naar een geldige SEPA-machtiging toegestaan is, zonder dat de klant de nieuwe machtiging (opnieuw) hoeft te ondertekenen. Een van die voorwaarden is wel dat "De creditor-bank binnen de huidige (pre-SEPA)regelgeving kan aantonen dat de machtiging onder die pre-SEPA regelgeving correct tot stand is gekomen. Het wordt wel tijd dat we in Nederland helder krijgen hoe die voorwaarden voor migratie preocies uitgelegd moeten worden, wat we wel en niet mogen migreren, en richtlijnen hoe de migratie aan te pakken.
The administrator has disabled public write access.

Re: Machtigingen vekregen via internet 23 nov 2012 16:54 #5

Ik wil wel een kleine nuance aanbrengen m.b.t. de interpretatie van paragraaf 5.17. Hierin staat namelijk tevens aangegeven dat de incassant geen kopie van de originele legacy machtiging hoeft te verstrekken, indien het legacy incasso scheme een papieren machtiging niet verplicht heeft gesteld. In het geval van het incasso product 'Doorlopende machtiging Algemeen' is een papieren en ondertekende machtiging wel verplicht. Deze waiver is dus niet van toepassing op dit Nederlandse incasso product. Bij migratie van een machtiging zonder handtekening kan dus geen geldige machtiging worden overlegd en loopt de incassant dus het risico op een MOI (Melding onterechte incasso).

Overigens zijn de SDD Rulebooks niet leidend hier, omdat een bedrijf niet aan deze Rulebooks geboden is. Alleen banken moeten zich houden aan de SDD Rulebooks. Banken hebben vervolgens de eisen, die aan een incassant worden gesteld vanuit de Rulebooks, opgenomen in hun SDD incasso voorwaarden. In de incasso voorwaarden van de bank zijn de regels m.b.t. het mogen migreren van legacy machtigingen overigens wel duidelijk verwoord. Hierin staat dat alleen machtigingen, die aan de Currence voorwaarden voldoen, kunnen worden gemigreerd naar een SDD machtiging. Een machtiging zonder handtekening voldoet dus niet aan deze Currence voorwaarden (met uitzondering van telefonische machtigingen onder een Telefonische machtiging incasso contract). Het blijft dus een risico afweging van een bedrijf om deze machtigingen zonder handtekening naar SDD machtiging te migreren.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: HAns Cornelis, KPN

Re: Machtigingen vekregen via internet 26 nov 2012 10:15 #6

Weer wat wijzer geworden! Het was mij bijvoorbeeld ontgaan dat bedrijven niet aan de Rulebooks gehouden zijn.

Toch denk en hoop ik dat de zaak niet afgedaan is met de constatering "In het geval van het incasso product 'Doorlopende machtiging Algemeen' is een papieren en ondertekende machtiging wel verplicht." (Los van het feit dat - onder voorwaarden - een telefonische machtiging tot 1-2-2014 wel is toegestaan en er dus al een uitzondering op deze regel bestaat).

De DNB constateerde in zijn "Statusrapport veiligheid betaalproduct Incasso" al in 2007 (geen recentere gevonden...) over "Machtigen via Internet": "DNB is van mening dat gezien de juridische risico's regels voor het veilig machtigen via Internet opgesteld dienen te worden door Currence Holding B.V. Indien dit niet mogelijk is dient het machtigen via Internet niet meer gedoogd te worden."

Deze regels zijn er niet gekomen, en machtigen via Internet (en soortgelijke constructies zonder dat de klant zijn handtekening zet) wordt tot op de dag van vandaag gedoogd. Ter illustratie: ik ben vorig jaar van bank gewijzigd, en heb al mijn machtigingen in de persoonlijke omgevingen of via e-mail kunnen wijzigen. Geen van de betreffende bedrijven en instanties beschikt nu van mij over een geldige (ondertekende) machtiging.

Sindsdien is het issue van de migratie van huidige machtigingen vele malen geaddresseerd in diverse stukken van DNB, VNB en Currence over de migratie naar SEPA. En alle beloofde en voorgenomen acties om dit issue op te lossen hebben blijkbaar als uitkomst: " Het blijft dus een risico afweging van een bedrijf om deze machtigingen zonder handtekening naar SDD machtiging te migreren."?
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.081 seconds
Powered by Kunena Forum

Enigma Consulting