maandag 27 december 2010

SEPA Visie: Van boemeltrein naar HSL

logo-enigmaBij het onlangs gehouden jaarcongres van het Platform ECP-EPN werd als side event een infosessie SEPA voor de IT-Sector gehouden. Hier bleek dat er een aanzienlijk verschil in inzicht is over de SEPA ontwikkelingen tussen banken enerzijds en ERP leveranciers anderzijds.

Banken

De banken-community toont zich tevreden over de bereikte milestones: binnen Europa staat SEPA volop in de steigers en met de aanstaande vaststelling van de einddata in zicht zal de SEPA implementatie en uitfasering van de meeste binnenlandproducten de komende jaren worden gerealiseerd. De SCT (SEPA Credit Transfer) wordt m.n. door de overheid, maar ook door andere grootzakelijke instellingen, reeds volop gebruikt. De uitdaging gaat vooral zitten in de overgang naar de SDD (de Europese incasso), èn de technische aanpassingen die leveranciers en bedrijven in hun pakketten en administraties moeten uitvoeren. De beleving is daarbij dat de banken de IT-leveranciers in voldoende mate faciliteren door zich te houden aan de door NVB vastgestelde berichtstandaards (XML formaten) en implementatie richtlijnen.

IT leveranciers

Dit beeld werd door de aanwezige IT- en ERP-leveranciers niet bevestigd: zij plaatsen juist vraagtekens bij het faciliteren van het proces door banken. Met name in de wijze waarop met berichten en berichtstandaarden wordt omgegaan hanteren banken verschillende definities:

  • Banken gebruiken verschillende versies van de ISO 20022 standaard voor berichten: zowel de versie die in 2006 is vastgesteld als de vernieuwde standaards per 2009 zijn in gebruik
  • Sommige banken stellen een niet-verplichte rubriek in XML-berichten verplicht
  • De gebruikte rubriek-lengtes in berichten verschillen per bank. Concreet: sommige 70 karakter rubrieken worden bij een bank afgekapt naar 35 karakters (waarschijnlijk omdat de legacy systemen er achter voor de desbetreffende rubrieken niet overal 70 karakters doorgeven)
  • Daarnaast is er voor de MT-berichten een SWIFT aanbeveling die beschrijft hoe om te gaan met SEPA informatie. Sommige grootbanken hebben deze aanbeveling aangepast naar een eigen standaard.
  • De aangeboden reporting door banken verschilt. CAMT-reporting wordt nog nauwelijks door banken aangeboden.
  • Banken hanteren verschillende interpretaties van rulebooks en implementation guidelines

Ook werd duidelijk dat zowel IT-leveranciers als het bedrijfsleven een gebrek aan communicatie vanuit de banken ervaren: een duidelijk gedefinieerd productaanbod en daarbij behorende tijdslijnen ontbreekt op dit moment. Het vinden van de juiste contactpersoon bij een bank kost sommige partijen nogal wat moeite. De banken hebben toegezegd om helder inzicht te geven in de verschillen die er tussen de banken zijn.

Door IT-providers wordt pricing van SEPA producten genoemd als motivatie om over te stappen. De wens dat early adopters beloond moeten worden met een gunstigere pricing was voelbaar, maar vooralsnog was de beleving dat dit aanbod vanuit banken niet of beperkt wordt gedaan.

Een voorzichtige conclusie uit deze verschillende zienswijzen luidt derhalve:

Wie weet heeft de SEPA-(boemel)trein potentie om een HSL te worden. Een betere communicatie tussen bedrijfsleven, IT-leveranciers en banken, en beter onderling afgestemd gebruik van standaards zou daarbij sterk kunnen helpen. Een intercity zou echter al heel wat zijn...

 

Bron: Enigma Payments Consulting

Rating:  / 0
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting