Christien van Meurs, Enigma Payments Consulting - vrijdag 17 september 2010

Het einde van de huidige incasso, overboeking en acceptgiro is dichterbij dan u denkt

logo-enigmaDe invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) heeft als belangrijkste doel om één Europese betaalmarkt te creëren. De gedachte daarachter is dat het voor consumenten en bedrijven mogelijk moet zijn om in het eurogebied betalingen te doen van één betaalrekening met één set betaalmiddelen. Hoe kunt u uw organisatie SEPA-klaar maken?

Met SEPA bestaat er geen verschil meer tussen binnen- en buitenlands euro betalingsverkeer. Hierdoor zijn particulieren en bedrijven in staat om betalingen binnen Europa tegen dezelfde prijs en met dezelfde kwaliteit uit te voeren als de huidige binnenlandse betalingen. Uiteindelijk moet SEPA leiden tot de beëindiging van de huidige nationale betaalproducten en wordt huidige rekeningnummer (in Nederland 7, 9 of 10 cijfers) in het betalingsverkeer vervangen door het IBAN (International Bank Account Number).

De migratie van de oude binnenlandse betaalproducten naar de nieuwe SEPA (proof) producten staat nog in haar kinderschoenen; het komt nog niet echt op gang. De SEPA betaalproducten zijn nog in ontwikkeling. We blijven daarom met z'n allen gewoon de bestaande nationale betaalproducten gebruiken en hebben nog geen stimulans om over te stappen. Uit een recent onderzoek van Enigma Payments Consulting en PWC (SEPA Barometer ) blijkt dat de meerderheid van de bedrijven de kansen die SEPA meebrengt voor het factureringsproces nog niet hebben bekeken. Daarbovenop zijn er ook kosten en acties noodzakelijk om over te stappen naar de SEPA producten. Bedrijven schuiven een migratie naar SEPA voor zich uit zolang een overstap niet verplicht is. De migratie naar SEPA heeft dan ook een einddatum nodig om bij alle marktpartijen (banken en bedrijven) focus te krijgen en tot daadwerkelijke migratiestappen te bewegen.

De laatste paar maanden is er veel discussie en onrust ontstaan over deze einddatum. De diverse EU landen en de marktpartijen lijken niet in staat om gezamenlijk tot een einddatum te komen. Een voorlopige patstelling is het resultaat. De marktpartijen kijken nu naar de Europese Commissie (EC) om deze impasse door middel van de invoering van een regulering op te lossen. De EC heeft de gelegenheid aangegrepen en hun visie in een "Voorstel voor Regulering" ter consultatie rondgestuurd voor finalisering in 2010.

De Europese Commissie gaat hierin uit van 2 einddata; 1 jaar na invoering van de regulering voor de overschrijving en 2 jaar na invoering voor de incasso. De regulering treedt mogelijk al eind 2011 in werking. Dit zou dan betekenen dat de nationale overschrijvingen eind 2012 en de incasso's eind 2013 uitgefaseerd moeten zijn en over zijn gegaan op SEPA. De invoering van twee einddata sluit niet aan bij de wens van bedrijven om in één keer te migreren naar SEPA voor zowel overboekingen alsincasso's, omdat: het efficiënter is om beide producten in één keer te implementeren. Een gelijktijdig gebruik van nationale en SEPA betaalproducten is daarnaast complex en inefficiënt is.

Bovenal hebben veel bedrijven SEPA niet op de veranderkalender staan voor de komende jaren. Een einddatum zal dan ook voor de nodige beroering gaan zorgen. Een tijdige migratie van alle bedrijven naar SEPA komt in gevaar wanneer nu geen actie wordt ondernomen.

Bent u een financieel manager? Heeft uw bedrijf zich al verdiept in de consequenties van de overgang naar SEPA betaalproducten? Weet u wat er gedaan moet worden om tijdig klaar te zijn?

 

Bron: Enigma Payments Consulting

Rating:  / 0
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting