maandag 16 juli 2012

Softwareleveranciers: nu is de tijd om te testen

logo-equens

300 Miljoen Europese burgers en organisaties moeten straks euro-betalingen kunnen versturen en ontvangen onder dezelfde condities. Dat vergt veel voorbereiding. Onderdeel van de SEPA-voorbereidingen voor organisaties is het aanpassen van de administratieve software. Maar die voorbereiding begint bij de bron: de leveranciers van deze software.

Speciaal voor deze groep werd op 19 juni het SEPA testevent georganiseerd. Tijdens deze middag deelden banken hun ervaringen met het testen, de ‘lessons learned’ en konden softwareleveranciers direct in gesprek met de technisch specialisten van de banken. Aan Gerard Bottemanne, onafhankelijk adviseur en mede-initiator van dit evenement, heb ik wat vragen voorgelegd over het verloop van deze middag.

Als medeorganisator van het SEPA-testevent bent u duidelijk bezig met de migratie naar SEPA in 2014, maar wat is precies uw rol?

“Ik ben zowel automatiseerder als accountant en vanuit die achtergrond ben ik mijn adviesbureau GBned begonnen, waarbij ik me bezig houd met innovaties op het gebied van administratieve automatisering via mijn website Softwarepakketten.nl. SEPA is dus ook iets waar ik veel mee bezig ben. Als voorzitter van het Kennisplatform Administratieve software (een initiatief van GBned en ECP) kwam ik in contact met het Forum Standaardisatie, dat de SEPA-standaarden op de ‘pas toe toe of leg uit’-lijst voor overheidsorganisaties heeft staan. Bart Knubben van het Forum Standaardisatie opperde toen het idee voor een  SEPA-testevent. Het leek ons efficiënter om eenmalig een event te organiseren voor softwareleveranciers, waarbij ze in contact kunnen komen met de banken en al hun vragen kunnen stellen, in plaats van dat elke softwareleverancier afzonderlijk alle banken langsgaat om informatie in te winnen. Gelukkig waren de meeste banken gelijk enthousiast; ABN AMRO, BNG, ING, Rabobank en Van Lanschot wilden graag hun medewerking verlenen. Ook Equens heeft een interessante presentatie gegeven over hoe men aan kan sluiten op CPS, de SEPA-opvolger van Direct Aanleveren”.

Wat was het belangrijkste doel om het SEPA-testevent te organiseren?

“We wilden dat softwareleveranciers goed geïnformeerd zouden worden over hoe zij SEPA in moeten gaan bouwen. Het is erg belangrijk dat zij de verschillende specificaties voor elke bank kennen, weten waar ze testbestanden kunnen aanleveren en wie de juiste contactpersonen bij de banken zijn. Wij wilden alle informatie toegankelijker maken.”

Hoe is het evenement verlopen?

“Het was erg geslaagd; softwareleveranciers kunnen nu echt aan de slag. De juiste informatie is beschikbaar gesteld en ze kunnen gaan testen. Wat we ook gemerkt hebben tijdens het event, is dat de leveranciers al een tijd met veel vragen zitten. Die waren erg gedetailleerd, maar daarom niet minder belangrijk. De invulling van specifieke velden werden bijvoorbeeld besproken en wat ook erg leuk was: een bezoeker had een testbestand meegenomen en een bank heeft dat bestand ingelezen en laten zien wat er fout zat. Op zo’n manier gaat het onderwerp echt leven bij de bezoekers.”

Zijn er veel mensen op het evenement afgekomen?

“We waren erg verrast door de inschrijvingen, exclusief de banken waren er ruim 100 bezoekers, en er stonden nog een stuk of 30 mensen op de reservelijst. De bezoekers waren overigens niet alleen softwareleveranciers. Sommige organisaties werken met maatwerkoplossingen die speciale aanpassingen behoeven. Automatiseerders die dat verzorgen kwamen ook op het event af.”

Wat speelt er op dit moment binnen deze doelgroep?

“Dat waren onder andere veel dingen op detailniveau: wat staat er in een bepaald veld, hoe ziet het datumveld eruit, waar kunnen we rekeningafschriften inlezen? Maar er waren met name wat zorgen om de Europese Standaard. In Nederland zijn daar NL-implementaties voor gemaakt, wat wil zeggen dat de standaard is aangepast aan onze eigen behoefte. Banken hebben daar vervolgens kleine aanpassingen aan gedaan. Softwareleveranciers moeten hiermee rekening houden. Vooral de grote, internationale spelers hebben hiermee straks te maken, omdat zij met veel verschillende (dus ook internationale) banken van doen. Ik heb een SEPA-softwarematrix gemaakt, een overzicht met alle verschillen en overeenkomsten.”

Wat zijn de belangrijkste boodschappen van het testevent aan de softwareleveranciers?

“Eigenlijk zijn die heel simpel: duik in de specificaties nu ze beschikbaar zijn, ga testen en zorg dat je software op tijd klaar is.”

Het SEPA-testevent werd georganiseerd door Forum Standaardisatie, Kennisplatform administratieve software (ECP en GBNED), Nationaal Forum SEPA (NFS), ICT~Office en het SEPA Platform Publieke Sector (SPPS). Equens trad op als gastheer. Alle presentaties van het SEPA-testevent zijn hier te vinden.

Bron: Equens
Rating:  / 0
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting