zondag 18 november 2012

Nederland moet meer haast maken met invoering IBAN

logo-overopibanHet Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NFS) roept alle betrokken partijen op zich in te spannen om de deadlines van het nationaal migratieplan te respecteren.

Waar in het voorjaar grootbedrijven en publieke instellingen vaak nog aan het uitzoeken waren wat er precies moest gebeuren, blijkt uit de meest recente SEPA-migratiemonitor dat dezelfde organisaties grotendeels bezig zijn met het opstellen van concrete actieplannen om over te gaan op IBAN, of gestart zijn met de uitvoering. Die uitvoering vergt nog forse inspanningen om de deadlines te halen.
 
Extra inspanningen van koepels, brancheorganisaties, banken en softwarehuizen zijn nodig om het MKB te helpen zo mogelijk voor volgende zomer op IBAN over te gaan. Het midden- en kleinbedrijf en ook middelgrote bedrijven zijn nog weinig gevorderd met de overgang op IBAN. Zij lijken pas in de tweede helft van 2013 te willen migreren, maar lopen dan het risico in een file te komen voor de ondersteuning van hun bank en softwareleveranciers. Voor een snellere overgang is van belang dat banken ervoor zorgen dat de omgeving voor het internetbankieren standaard op IBAN wordt gezet. Het NFS roept banken op een zo groot mogelijk deel daarvan in april 2013 gereed te hebben.
 
Het NFS constateert dat publieke instellingen, in tegenstelling tot elders in Europa waar publieke instellingen een voorbeeldfunctie vervullen, niet vroeg overgaan. Met name gemeenten zullen een extra inspanning moeten verrichten voor de overgang op IBAN. Uit de migratiemonitor blijkt dat een substantieel deel van de gemeenten zijn planning nog moet bepalen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft nu toegezegd dat dit voor het einde van het jaar verholpen is.
 
Kijk hier voor het volledige persbericht van het NFS.

Bron: overopiban.nl
Rating:  / 2
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting