woensdag 12 december 2012

Belastingdienst zet gedoseerd kraantje met Europese overschrijvingen open

logo-overopibanBij de Belastingdienst wordt achter de schermen hard gewerkt aan de overgang op de Europese betaalstandaarden. Inmiddels zijn belangrijke stappen gezet in de overgang naar de overschrijvingen met IBAN en worden deze veranderingen ook voor burgers en bedrijven zichtbaar. In gesprek met Wim Scholtes, projectmanager SEPA over de voortgang van het project.

Wanneer zijn jullie gestart en hoe ver zijn jullie nu?
“We zijn al langere tijd bezig met SEPA. Onze projectbrief van eind 2010 vormde het officiële startpunt van het SEPA-project. In het weekend van 21 oktober dit jaar hebben we onze eerste grote mijlpaal bereikt met de invoering van de “duale kern Europese overschrijving”. Hiermee zijn alle rekeningnummers van Nederlandse belastingplichtigen en toeslaggerechtigden omgezet naar IBAN: 12 miljoen unieke en 40 miljoen rekeningafspraken. Hiervoor is een 40-jaar oud systeem vervangen en in het systeemlandschap geïmplementeerd. Een zeer complexe operatie, maar met veel inspanning goed verlopen. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat we de miljoenen Europese overschrijvingen gefaseerd aan onze huisbank kunnen aanbieden. Dit noemen we binnen de Belastingdienst het “kraantje”. Deze staat inmiddels op 500.000: het maximale aantal dat we dagelijks aan de bank aanbieden.”

Welke stappen hebben jullie tot nu toe gezet in de overgang naar Europese standaarden?
“We zijn met de rekeningnummers naar IBAN overgestapt en op een groot aantal uitingen is de IBAN van de belastingplichtigen al vermeld. Inmiddels zijn ook de onderdelen Toeslagen en Douane over op IBAN en de overige onderdelen gaan hier ook op aansluiten. In maart volgend jaar hebben we het “kraantje” helemaal opengezet en zijn de Europese standaarden voor overschrijvingen, met wat kleine uitzonderingen, volledig geïmplementeerd. De Europese incasso wordt volgens de huidige planning in de tweede helft van 2013 ingevoerd.”

Op welke manier is dit project vormgegeven binnen de Belastingdienst?
“De regie van het project SEPA is centraal belegd met één Belastingdienst Project Board, de stuurgroep. De diverse bedrijfsonderdelen zorgen zelf voor de noodzakelijke ontwerpen en de realisatie. Als project sturen en bewaken we de voortgang en risico’s. Bij de invoering van de duale kern hebben we wel bewust zelf aan het roer gestaan, gezien de complexiteit van de invoering en de regievoering die noodzakelijk was over de diverse bedrijfsonderdelen.”

Welke keuzen hebben jullie moeten maken bij de migratie?
“We hebben veel kleine en grote keuzen moeten maken. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de duale periode, waarin je zowel niet-SEPA als SEPA-betalingen naast elkaar gebruikt. Je kunt met een grote organisatie als de Belastingdienst niet in één keer overschakelen. Je zult dus moeten toestaan dat er tijdelijk zowel met het huidige rekeningnummer als met de IBAN wordt gecommuniceerd. Ook de invoering van de Europese incasso, die veel complexer is, geeft nog een veelvoud van keuzen. Bijvoorbeeld het ontwerpen van systemen, processen en bijbehorende documenten.”

Welke veranderingen hebben de meeste impact op de organisatie?
“De implementatie van de duale kern heeft tot nu toe de grootste impact gehad. Door de jarenlange automatisering van de Belastingdienst zijn bij deze verandering vele informatiesystemen betrokken. Dit betekent dat honderden mensen betrokken zijn bij de architectuur, het ontwerp, de bouw, de test, de invoering, het projectmanagement enz. De invoering van de incasso in 2013 is complexer, maar hier zijn minder informatiesystemen bij betrokken.”

Wat was lastig bij de migratie?
“De vele keuzen, het op sommige punten uitblijven van exacte specificaties van de banken en de afstemming binnen een grote organisatie als de Belastingdienst. De besluitvorming van de banken rondom de IBAN-Acceptgiro hebben we ook als lastig ervaren.”

Wat merken de burger en bedrijven nu al concreet van deze verandering?
“We communiceren momenteel op twee manieren: met het huidige nationale nummer en met de IBAN. Bij de Belastingtelefoon krijgen we enkele reacties binnen als wij in onze communicatie de IBAN vermelden. Daarnaast is een aantal mensen benieuwd of SEPA invloed heeft op fiscale zaken.”

Hoe is de samenwerking met de bank bij dit project?
“We gaan op een hele gecontroleerde manier over. Dit geeft een veilig gevoel. Als er ergens in het traject iets mis zou gaan met de verwerking van de Europese overschrijvingen, ook tussen banken, word je gelijk op de hoogte gesteld. Hierover hebben we tijdig afspraken gemaakt met onze huisbank, DNB en de Betaalvereniging.”

Wat zijn tips voor andere organisaties die met SEPA aan de slag gaan?
“Onderschat de complexiteit niet. Vooral voor grote organisaties die meerdere betaalproducten gebruiken is SEPA een grote klus. Houd ook rekening met de ouderdom van systemen die aangepast moeten worden. Bepaal je scope en invoeringsscenario. Bepaal ook of er nog tijd is voor uitgebreide verbeteringen in processen en systemen: als je nu nog moet beginnen is die tijd er waarschijnlijk niet meer. Betrek de business tijdig, met name bij het ontwerpen van de nieuwe incassoprocessen. En test uitvoerig en besteed veel aandacht aan het starten van de productie met de nieuwe producten.”

Bron: overopiban.nl
Rating:  / 1
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting