woensdag 9 januari 2013

Betalingsverkeer is net zo vanzelfsprekend als gas, water en licht

logo-equens

Als er één organisatie in Nederland is voor wie financiële transacties een core businessis, dan is het wel de Belastingdienst. De invoering van SEPA zal dan ook hier niet ongemerkt voorbij gaan. Hoe gaat de Belastingdienst om met deze overgang en hoe ver is men met de voorbereidingen? John van de Poll, Directeur Centrale Administratie bij de Belastingdienst, legt uit dat zijn organisatie verwacht ruim op tijd klaar te zijn met de voorbereidingen.

In 2011 verrichte de Belastingdienst 140 miljoen binnenlandse uitgaande betalingen en 115 miljoen inkomende betalingen. Die 115 miljoen bestond uit 73 miljoen incasso’s en de overige 42 miljoen inkomende betalingen zijn overschrijvingen. Dit zijn de transacties in Nederland. Het aantal uitgaande betalingen naar het buitenland bedroeg in 2011 daarnaast nog eens 361.000, waarvan 6.000 naar landen buiten de SEPA-zone.

Geen directe baten

De invoering van een nieuw betalingssysteem levert volgens Van de Poll geen directe voordelen op voor de Belastingdienst. “Naast de continuering van het betalingsverkeer zijn er geen directe baten. Dit heeft te maken met het feit dat er voor een scenario is gekozen waarbij alleen de strikt noodzakelijke aanpassingen worden gedaan aan systemen en processen”, legt hij uit.

Door het nieuwe betalingssysteem is de belangrijkste rekeningadministratie herbouwd en dat zou een mogelijk bijkomend kostenvoordeel kunnen opleveren op langere termijn. Van de Poll: “Het kan betekenen dat er een migratie en vervolgens een sanering van kleine rekeningadministraties mogelijk wordt. Daarnaast geeft het creëren van een nieuwe machtigingsadministratie wellicht aan andere belastingmiddelen de gelegenheid gebruik te gaan maken van incasso’s.”

Goed op schema

De Belastingdienst ligt goed op schema als het gaat om de voorbereidingen. In november 2010 is de projectbrief opgeleverd als fixatiepunt. De lange voorbereidingstijd heeft de Belastingdienst ook wel nodig, omdat er veel moet gebeuren om een dergelijke verandering door te voeren. “Betalingsverkeer is in Nederland een beetje als gas, water en licht. Het is voor het merendeel van de mensen vanzelfsprekend.” Om dat beeld te veranderen, is er veel inzet nodig. “Het is allereerst heel lastig om voldoende aandacht voor deze verandering te krijgen. Doorlopend moet de SEPA-boodschap en de urgentie ervan onder de aandacht worden gebracht.”

Om een duidelijk beeld te krijgen van de aanpassingen in de systemen, heeft de Belastingdienst een analyse laten uitvoeren. “Dan blijkt dat bijvoorbeeld rekeningnummers op erg veel plekken, systemen, interfaces, processen, en dergelijke zitten.” De organisatie koos ervoor om de voorbereiding in verschillende fases door te voeren. In eerste instantie is de belangrijkste rekeningadministratie, met daarin 12 miljoen unieke rekeningnummers, het Geldverkeersysteem (Payment Hub) en de inkomende en uitgaande documentstromen klaargemaakt voor SEPA.

Omvangrijke operatie

Die overgang werd op 21 oktober 2012 gerealiseerd. “Dit was een complexe en omvangrijke operatie. Binnen de Belastingdienst wordt dit ook wel de Duale Kern Europese overschrijving genoemd. Het geeft aan dat alle Belastingmiddelen waaronder Toeslagen, Douane en Inkomstenbelasting aan kunnen sluiten op de Europese overschrijving.”

De planning is dat de Belastingdienst voor het grootste deel klaar is met de invoering van de Europese overschrijving op 1 februari van dit jaar. De veel complexere, Europese incasso wordt uiterlijk oktober 2013 ingevoerd.

Bij de Belastingdienst komen weinig vragen binnen over SEPA, het zijn vaak reacties wanneer in de communicatie niet meer het BBAN maar het IBAN-nummer wordt vermeld. Mochten er toch vragen binnenkomen zoals bij de BelastingTelefoon, dan is de Belastingdienst goed voorbereid. “We voeren geen actieve voorlichting over SEPA, maar we hebben wel de loketten van de Belastingdienst voorzien van tooling om SEPA-gerelateerde vragen goed te kunnen beantwoorden of op een juiste manier te kunnen doorverwijzen. Daarnaast hebben we de nationale SEPA-campagne van DNB een platform gegeven tijdens onze Intermediairdagen de afgelopen weken.”

Tips

De voorbereidingen op SEPA zijn al in een vergevorderd stadium en Van de Poll heeft een goed zicht op dit proces. Hij heeft enkele tips voor andere organisaties die bezig zijn met de implementatie van SEPA:

  • Start zo snel mogelijk en onderschat de complexiteit niet.
  • Houdt er rekening mee dat sommige systemen die aangepast moeten worden tientallen jaren oud zijn.
  • Geef voldoende aandacht aan de bepaling van de scope van het project. Nu er is niet echt meer tijd voor uitgebreide verbeteringen.
  • Betrek vroegtijdig inhoudelijk deskundigen. Voorkom daarmee dat bedachte oplossing niet gerealiseerd kunnen worden. Maar betrek ook de business op tijd, met name het nieuwe incassoproces heeft hier een behoorlijke impact.
  • Test uitvoerig.
Bron: Equens
Rating:  / 0
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting