woensdag 27 maart 2013

SEPA Task Force maakt Europese zakelijk incasso gebruiksvriendelijker voor Nederlandse markt

logo-enigmaDe meeste onduidelijkheid rondom de Europese zakelijke incasso (de zgn. SDD B2B variant) lijkt ten einde. De SEPA werkgroep SDD B2B van de Betaalvereniging Nederland heeft vrijdag 15 maart namelijk een aantal belangrijke signalen naar de markt afgegeven. De belangrijkste doorbraak is dat er een generiek registratieformulier voor de B2B incasso komt. Het formulier moet nog definitief worden goedgekeurd door de banken, maar kan straks worden gedownload via de website van de betaalvereniging.

Het generieke formulier kan door de debiteur naar zijn bank worden gestuurd, maar dit mag nu ook door de incassant worden gedaan. Dit laatste stond lange tijd ter discussie. De debiteur moet het generieke registratieformulier uiteraard zelf ondertekenen, maar het mag via de incassant naar zijn bank gestuurd worden. Dit is voor incassanten een belangrijke verandering, omdat zij zo meer grip hebben op of en per wanneer de debiteur bij zijn bank heeft geregistreerd dat de incassant van zijn rekening mag incasseren via de B2B incasso variant. De incassant heeft daarmee dus meer zekerheid dat de incasso niet zal worden afgekeurd vanwege het ontbreken van een getekend machtigingsformulier van de debiteur bij zijn bank. Echter, volledige zekerheid biedt deze oplossing nog niet, omdat de bank van de debiteur niet verplicht is de incassant op de hoogte te stellen van de registratie van de machtiging. De werkgroep heeft een instructie geschreven voor het gebruik van het generieke registratieformulier, welke samen met het machtigingsformulier te vinden zal zijn op de website van de betaalvereniging.

Met de notitie van 15 maart jl. heeft de betaalvereniging ook aangegeven dat het B2B incassoproduct wordt meegenomen in haar e-mandates-project en dat ze de informatie rondom de B2B SDD op haar website aan zal vullen om eenduidige informatie, ook vanuit de banken, te verbeteren. Daarnaast heeft de werkgroep in kaart gebracht welke banken de B2B variant van de SDD ondersteunen en of zij het nieuwe generieke registratieformulier accepteren. Opvallend hierbij is, dat Rabobank het formulier niet accepteert, omdat haar klanten alleen via internetbankieren aan kunnen geven wie hen mogen incasseren via de B2B SDD. Kortom nog niet alle problemen rondom de Europese zakelijke incasso zijn opgelost, maar het product wordt steeds gebruiksvriendelijker en er is steeds meer duidelijkheid.

Bron: Enigma Consulting

Rating:  / 3
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting