zondag 1 september 2013

Enigma Consulting: Versnellen met Visie

logo-enigmaVersneld SEPA compliant worden en toch bijdragen aan een toekomstvaste financiële bedrijfsinrichting.

1 februari 2014 nadert met rasse schreden. Dit is de datum waarop Nederland over moet zijn op SEPA. Bedrijven hebben projecten ingericht om SEPA compliant te worden en een groot aantal zijn momenteel aan het migreren. De inrichting naar SEPA blijkt vaak complexer dan in eerste instantie ingeschat.

SEPA brengt een significante verandering van de business processen met zich mee. Bedrijven staan voor nieuwe keuzes met betrekking tot hun betaal- en incassoprocessen. Hoe om te gaan met de inrichting van de mandaatadministratie, welk incasso product past het beste en welke alternatieven zijn beschikbaar? Op welke banken aan te sluiten en hoe om te gaan met reconciliatie nu ook de rapportagestromen veranderen?

De technische omzetting naar SEPA valt vaak tegen vanwege de complexiteit van het ERP landschap binnen bedrijven. Ook zijn er door de jaren heen vele aanpassingen in de systemen gemaakt waardoor een SEPA release van een leverancier niet één-op-één geïmplementeerd kan worden. Soms past een vervangingsdatum van 1 februari 2014 simpelweg niet in de veranderingskalender of zijn keuzes gemaakt voor de toekomstige inrichting van het financiële domein waardoor investering in legacy niet logisch is.

Bedrijven zoeken steeds vaker naar alternatieve migratie oplossingen om bovenstaande vraagstukken tijdelijk en gecontroleerd op te lossen zodat de continuïteit van financiële processen gegarandeerd is. Op de markt zijn meerdere oplossingen beschikbaar om bedrijven daarbij te helpen, maar hoe maakt u als bedrijf de juiste keuze zonder een volledig selectietraject te moeten doorlopen.

Enigma Consulting heeft vele bedrijven geadviseerd en succesvol begeleid tijdens de overgang naar SEPA. Wij kennen de geïntegreerde oplossingen van gerenommeerde leveranciers voor conversie services en mandaten, variërend van minimale ondersteuning tot compleet management van de mandaten. Tevens hebben we diepgaande kennis over de SEPA producten en processen en hebben we, door het aansturen van de projecten bij de klanten, goed inzicht in wat wel en niet werkt.

Wij kunnen een zorgvuldig advies geven over welke oplossing het beste past bij uw bedrijf. Wij begrijpen de betaal- en incassoprocessen van bedrijven als geen ander. Hierdoor zijn we in staat om te adviseren over korte termijn oplossingen zonder de langere termijn uit het oog te verliezen.

Onze ervaring met het inrichten van SEPA testtrajecten hebben we vastgelegd in onze SEPA Test Accelerator waardoor wij u kunnen helpen het testtraject te verkorten.

Enigma Consulting kan u helpen met het versnellen van de migratie naar SEPA, zodat u kunt blijven betalen en incasseren na 1 februari 2014.

 

Rating:  / 7
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting