woensdag 21 augustus 2013

PwC: ‘De discussie over het nut van SEPA is wat ons betreft passé'

logo-equens

Eén op de drie organisaties loopt een aanzienlijk risico om niet op tijd klaar te zijn voor SEPA. Althans, dat bleek uit een recent onderzoeksrapport van PwC. “Waar we ons nog meer zorgen om maken is dat bijna de helft van de ondervraagde organisaties aangeeft geen plan B achter de hand te hebben.”

Aan het woord is Bas Rebel, Senior Director bij PwC Nederland.

Het recente rapport is een vervolg op een soortgelijk PwC onderzoek uit januari 2013 naar de mate waarin organisaties klaar zijn voor de migratie naar SEPA “Wij wilden op basis van eerste hand informatie vaststellen welke voortgang bedrijven hebben gemaakt in de afgelopen zes maanden. Destijds concludeerden wij dat 55 procent van de respondenten een verhoogd risico liep niet op tijd klaar te zijn en 43 procent niet zeker was of hun klanten wel op tijd klaar zouden zijn. Afgelopen juni hebben we opnieuw onderzoek gedaan; het goede nieuws is dat er meer organisaties actief bezig zijn om te zorgen dat ze op tijd klaar zijn voor SEPA, vergeleken met de situatie in januari. Het slechte nieuws is dat een derde van de ondervraagde organisaties een heel groot risico loopt niet op tijd klaar te zijn.”

“Deze schokkende conclusie heeft verschillende gronden. Ruim een kwart van deze respondenten heeft nog geen idee hoe ze de migratie naar SEPA gaat aanpakken. Zonder een gedegen plan is het onmogelijk om de impact van SEPA in kaart te brengen. Een ander deel heeft de scope van het SEPA project inconsistent gedefinieerd. Daarnaast plant een deel van de respondenten de afronding wel erg dicht op de deadline van 1 februari 2014. Onze verwachting is dat er een grote druk komt op banken en consultants in de laatste maanden van dit jaar, omdat organisaties dan pas realiseren dat de deadline voor SEPA niet kan worden uitgesteld.”

En dat is volgens Rebel precies één van de pijnpunten van de migratie naar SEPA. “Uit de antwoorden krijgen wij de indruk dat veel organisaties verwachten dat het wel losloopt met de deadline van 1 februari 2014. Omdat de deadline niet serieus wordt genomen, hebben weinig organisaties een back up-plan achter de hand. Organisaties vertrouwen erop dat hun bank of softwareleverancier wel met een oplossing komt, zodat ze toch op tijd SEPA-proof zijn. Als SEPA al een gespreksthema is, zijn wij in Nederland nog te veel bezig met de vraag waarom we moeten overstappen op SEPA. Deze discussie is wat ons betreft echt passé; SEPA is een feit per 1 februari 2014. Onze constatering dat 34 procent van de organisaties die een groot risico lopen niet op tijd klaar te zijn is slecht nieuws voor die bedrijven én al hun handelspartners die na 1 februari waarschijnlijk langer op hun geld moeten wachten. Kortom er moet heel serieus worden nagedacht over alternatieven. Een plan B is niet binnen een dag bedacht en uitgevoerd, maar vergt een gedegen voorbereiding en biedt in veel gevallen geen alternatief voor ieder aspect van het oorspronkelijke plan.”

Speciale aandacht gaat in dit kader uit naar MKB-organisaties in Nederland. Op dinsdag 20 augustus stond er een artikel in Het Financieele Dagblad waarin Els Prins, secretaris van MKB-Nederland, bevestigt dat het midden- en kleinbedrijf in de problemen dreigt te komen door de invoering van SEPA. Vooral de veranderingen die te maken hebben met incasso’s vergen veel tijd en aandacht van ondernemers. “Kleinere, nationaal opererende ondernemers staat het water vaak aan de lippen. Die zitten niet te wachten op extra kosten. Ondernemers moeten belangrijke keuzes maken als het gaat om incasso’s. Kies je ervoor alle contracten opnieuw te laten tekenen, dan heb je kans dat je klanten verliest. Doe je dat niet, dan loop je kans dat je geld misloopt als je debiteur failliet gaat.” Al met al voldoende redenen om niet langer te wachten met de voorbereidingen voor SEPA.

Voor wat betreft oplossingen voor het MKB, is Equens een serieuze partij. Door middel van minimale aanpassingen in systemen en processen zorgt Equens ervoor dat MKB-bedrijven snel en eenvoudig SEPA-klaar zijn. De kern van de oplossing ligt erin dat MKB-ers gebruik kunnen blijven maken van

van het huidige ClieOp-formaat voor het aanleveren van betalingen en incasso’s en het VerwInfo-formaat kunnen blijven ontvangen voor de rapportage. Dit betekent dat MKB-ers met relatief beperkte inspanning en investeringen toch tijdig klaar kunnen zijn voor SEPA.

Bron: Equens

 
Rating:  / 1
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting