dinsdag 15 oktober 2013

Registratieformulier voor de zakelijke Europese incasso geactualiseerd

logo betaalvereniging

Zakelijke rekeninghouders die een machtiging afgeven moeten deze zelf registreren bij de eigen bank. Een alternatief is dat de incassant deze registratie co├Ârdineert met behulp van het uniforme bankonafhankelijke registratieformulier.

 

Er zijn meerdere vormen van het formulier beschikbaar zoals een drukbestand ten behoeve van het samenvoegen van  machtigingen met klantgegevens. De incassant kan deze, en andere, bij zijn bank op vragen.

Bron: Betaalvereninging Nederland

Rating:  / 2
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting