Jeppe Kleyngeld - zaterdag 2 juli 2011

Is Nederland klaar voor de migratie naar SEPA?

logo-fmOp weg naar één Europese betaalmarkt (SEPA, Single Euro Payments Area) betekent voor bedrijven en de publieke sector vergaande aanpassingen en investeringen.

Op verzoek van betrokken partijen is DNB gestart de migratie naar SEPA van bedrijven en de publieke sector te monitoren.

De SEPA migratiemonitor is het resultaat van een meting in het voorjaar 2010. Deze meting heeft betrekking op: Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland.

Enkele korte conclusies die uit het rapport zijn af te leiden:

  1. Overheden en grote bedrijven bekend zijn met de komst van Europese betaalmiddelen en dat een groot gedeelte van hen al bezig is met de voorbereidingen om gebruik te maken van Europese betaalmiddelen.
  2. Van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is slechts 19% bekend met de eenwording van de Europese betaalmarkt en is 9% concreet bezig met het treffen van voorbereidingen of is gebruiker.
  3. Er is behoefte aan zowel concrete (wat moet ik wanneer doen om betalingen met de nieuwe Europese betaalmiddelen te kunnen verrichten en ontvangen?) als algemene informatie over SEPA, door zowel het bedrijfsleven als de overheid. Zij verwachten die vooral te krijgen van hun huisbank.
  4. Een meerderheid van de bedrijven is voorstander van één datum waarop overgegaan wordt op Europese betaalmiddelen en niet voor aparte data voor individuele betaalmiddelen.
  5. Slechts een kwart van de softwareleveranciers in het onderzoek heeft softwarepakketten gereed voor de Europese overschrijving en heeft deze al in gebruik bij klanten. Ongeveer de helft is nog druk bezig met de ontwikkeling van softwarepakketten.

Een opvallende uitkomst is dat verscheidene softwareleveranciers hebben aangegeven dat banken verschillende specificaties hanteren voor de aanlevering van betaalbestanden. Dat is voor hen onhandig en zij vragen zich af of er uniforme aanleverspecificaties komen of niet.

Rating:  / 2
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting