woensdag 6 juli 2011

Nationaal Forum SEPA migratie (NFS) gaat invoering van Europese betaalstandaarden begeleiden

logo-dnbHet MOB heeft het Nationaal Forum Single Euro Payments Area (SEPA)-migratie (NFS) opgericht om de overgang op Europese betaalmiddelen in Nederland zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen.

Binnen enkele jaren zullen de Nederlandse overschrijvingen en incasso’s vervangen worden door Europese betaalmiddelen. Op dit moment is een Europese Verordening in voorbereiding die einddata gaat stellen voor de nationale betaalmiddelen in het eurogebied. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2011 duidelijkheid ontstaan over de precieze einddata; voorstel van de Europese Commissie is begin 2013 voor de overschrijving en begin 2014 voor incasso.

De Europese betaalmiddelen bestaan nu al maar worden in Nederland nog weinig gebruikt. Op dit moment is nog slechts 1% van het Nederlandse betalingsverkeer over op de Europese overschrijving tegen 17% in Europa (april 2011). Om binnen enkele jaren volledig over te kunnen gaan zal de migratie in Nederland dus moeten versnellen. Dit betekent dat niet alleen banken maar ook bedrijven en softwareleveranciers aan de slag moeten om administraties en systemen aan te passen. Ook moeten consumenten voorbereid worden op de overgang op het International Bank Account Number (IBAN), dat straks voor alle betaalopdrachten gebruikt zal gaan worden, ook binnen Nederland.

Voor een soepele overgang is het noodzakelijk dat banken, softwareleveranciers en gebruikers van betaaldiensten samenwerken en elkaar tijdig van informatie voorzien over nieuwe standaarden. Softwareleveranciers hebben informatie nodig van banken om nieuwe pakketten tijdig voor betaaldienstgebruikers te kunnen ontwikkelen. Voor een geslaagde overgang is het bovendien van belang dat alle consumenten op tijd geïnformeerd zijn.

Om dit alles zo soepel, geordend en efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft het MOB het Nationaal Forum Single Euro Payments Area (SEPA)-migratie (NFS) opgericht. Het NFS brengt, geïnspireerd op de overgang naar de euro, verschillende groepen bij elkaar: aanbieders van betaaldiensten (banken), zakelijke en particuliere gebruikers, softwareleveranciers en andere ondersteunende partijen. Binnen het NFS worden afspraken gemaakt over zaken waar verschillende sectoren bij betrokken zijn. Het gaat hierbij vooral om:

  • communicatie over SEPA
  • planning van de migratie 
  • testactiviteiten 
  • monitoring van de voortgang van de migratie en de communicatie 
  • signaleren en bijdragen aan de oplossing van substantiële maatschappelijke migratieproblemen. Om een zo groot mogelijke efficiency te bereiken zal het NFS aansluitend aan het MOB vergaderen, en net als het MOB ondersteund worden door een klein team vanuit de Nederlandsche Bank.

Gebruikers van betaaldiensten hoeven zeker niet te wachten op de oprichting van het NFS. Sterker nog, gebruikers die al begonnen zijn met de voorbereidingen worden aangemoedigd om hiermee door te gaan, zodat zij goed voorbereid en op tijd over kunnen gaan op Europese betaalmiddelen.

Bron: DNB.nl

Rating:  / 0
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting