Roderick Kroon en Paul Jans, Enigma Payments Consulting - dinsdag 21 juni 2011

5 onderwerpen die de SEPA businesscase versterken

logo-fmDe afgelopen vijf jaar heeft het betalingsverkeer in Europa bij banken in het teken gestaan van SEPA (Single Euro Payments Area). We zien de SEPA focus nu verschuiven naar de bedrijfswereld. Maar veel bedrijven zien vooral grote investeringen tegenover weinig opbrengsten. Toch is de overschakeling naar SEPA belangrijk. De auteurs van dit artikel schetsen vijf onderwerpen waarmee de businesscase voor SEPA versterkt kan worden.

 

Deel 1 van 2

Verschillende marktonderzoeken, zoals de 'Payments Barometer' van PricewaterhouseCoopers (PwC) en Enigma Payments Consulting, laten zien dat SEPA aan bekendheid wint. Buiten het bankwezen zijn organisaties zich steeds meer bewust dat de nieuwe SEPA producten moeten worden ingevoerd en de huidige producten in de komende twee tot drie jaar worden uitgefaseerd. Vele partijen zijn inmiddels gestart met het bepalen van de impact op communicatie, bedrijfsprocessen en ICT en de kansen die SEPA biedt op het gebied van internationaal cash management.

De corporates, niet-bancaire financiële instellingen en overheidsorganisaties zien forse investeringen op hun pad waar geen of slechts geringe voordelen tegenoverstaan. In gesprekken brengen wij een aantal relevante onderwerpen onder de aandacht, die de SEPA business case kunnen versterken.

De reikwijdte_van_SEPA

De reikwijdte van SEPA - Procesoptimalisatie en International Cash Management zijn de alom genoemde domeinen binnen de businesscase voor SEPA. De auteurs onderkennen nog vijf additionele onderwerpen.

 

Vijf onderwerpen om de SEPA business case te versterken zijn:

1. Keuze van primaire bank

Het veranderen van huisbankier is ingrijpend. SEPA brengt noodzakelijke aanpassingen met zich mee in de relatie tot de huidige (huis-)bank. De formaten veranderen, correspondentie moet worden aangepast (IBAN/BIC) en de bedrijfsprocessen en tijdslijnen wijzigen. Dit is het uitgelezen moment om ook de huisbankier tegen het licht te houden. Welke bank ondersteunt het best bij de SEPA migratie, wat zijn de nieuwe mogelijkheden op het gebied van elektronische rapportages en cash management?

Daarnaast loopt de SEPA-prijstelling nog steeds behoorlijk uiteen. Dit biedt mogelijkheden om betere tarieven te onderhandelen met banken. Alles in overweging nemende en kijkende naar het steeds grotere belang van bankonafhankelijkheid wordt duidelijk dat de overstap naar SEPA de perfecte timing is om de bestaande primaire bankrelaties opnieuw onder de loep te nemen.

2. Payment HUB

Aangezien veel aanbieders van ERP (Enterprise Resource Planning)-oplossingen weinig proactief zijn ten aanzien van SEPA-aanpassingen ontstaat er ruimte voor de leveranciers van de payment HUB's. Een gecentraliseerd betalingssysteem kan organisaties helpen om investeringen in hun bestaande applicaties voor SEPA-betalingsregelingen te vermijden of uit te stellen en helpt tegelijkertijd om hun betalingsprocessen en cashmanagement te stroomlijnen en aanzienlijke kosten te besparen:

 • Vereenvoudiging van de complexe betalingsprocessen voor organisaties met meerdere merken/bedrijfsonderdelen en gerelateerde verwerkingsprocessen (na fusies en overnames).
 • Ontkoppeling van de betalingsinfrastructuur van de primaire processen om (tijdelijk of permanent) investeringen in applicaties te vermijden wanneer 'betalingen geen kernactiviteit zijn'.
 • Kanaliseren van de nieuwe SEPA-transacties en -rapportages via een gecentraliseerd systeem in plaats van meerdere individuele interfaces.
 • Introductie van een uniform intern betalingsformaat, onafhankelijk van ontwikkelingen in de externe wereld.
 • Vergroting van flexibiliteit om in één keer in plaats van twee keer te migreren naar de nieuwe SCT (SEPA Credit Transfer)-betalingsregeling en SDD (SEPA Direct Debit)-betalingsregeling.
 • Een centrale oplossing voor SDD-opdrachtbeheer.

Betalingen binnen niet-bancaire instellingen:

 • In tegenstelling tot banken, is het betalingendomein bij bedrijven zelden een apart domein en er zijn geen productmanagers specifiek voor betalingsverkeer.
 • Er is weinig affiniteit met nieuwe ontwikkelingen binnen betalingsverkeer.
 • De verantwoordelijkheid voor betalingsverkeer is verdeeld over verschillende afdelingen. Het zijn de afdelingen Treasury, Operations en Accounting die zich bezighouden met betalingsverkeer, maar nooit als hoofdtaak (vaak heerst de opvatting: 'betalingsverkeer gewoon moet werken').
 • De vereiste SEPA-activiteiten worden meestal gecombineerd met reguliere operationele activiteiten.
 • Niet-bancaire instellingen verwachten vaak dat de ERP-leverancier de aanpassingen in het betaaldomein aanpakt. Gedetailleerde kennis van producten en processen is beperkt.

 

Bron: FM.nl

Rating:  / 1
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting