Incasso

Welke uitzonderingssituaties kent de Europese incasso?

De verwerking van de huidige binnenlandse incasso's kent een aantal uitzonderingssituaties, zoals afkeuring van een incasso-opdracht door de eigen bank en stornering van de incasso door de debiteur. De verwerking van de Europese incasso kent deze ook, maar introduceert tevens een aantal nieuwe uitzonderingen.

De afhandeling van deze uitzonderingssituaties gebeurt middels zogenaamde R-transacties. De 'R' staat hierbij voor het type uitzondering, zoals 'Reject' (afkeuring) en 'Refund' (storno).

Hieronder een compleet overzicht van de verschillende R-transacties voor de Europese incasso.

1. Request for Cancellation (annulering)

Annulering voordat de incasso-opdracht is uitgevoerd van een:

 • Complete incassobatch
 • Post(en) uit een incassobatch

Ondersteunt uw bank uitsluitend annulering zolang de incasso-opdracht nog niet naar de bank van de debiteur is verstuurd, dan kan dit tot maximaal 5 (bij een eerste doorlopende of eenmalige incasso) of 2 (bij een volgende doorlopende incasso) werkdagen voor de incassodatum bij een normale incasso. Bij een zakelijke incasso is dit tot 1 werkdag voor de incassodatum.

Ondersteunt uw bank ook annulering van incasso's die al zijn doorgemeld aan de bank van de debiteur, dan is annuleren mogelijk tot de incassodatum.

Annuleringen kunnen op verschillende wijze worden doorgegeven, afhankelijk van de mogelijkheden van uw bank:

 • via de Client Service afdeling van de bank
 • via het Internet portaal van de bank
 • middels aanlevering van een elektronische annuleringsopdracht (Camt.055) 

2. Reversal (herstelincasso)

Terugdraaien van een onterecht uitgevoerde incasso, nadat deze reeds is geïncasseerd.

Dit is een optionele dienstverlening, die niet elke bank ondersteunt.

Het terugdraaien van een incasso kan tot 2 werkdagen na incassodatum.

Herstelincasso's kunnen op verschillende wijze worden doorgegeven, afhankelijk van de mogelijkheden van uw bank:

 • via de Client Service afdeling van de bank
 • via het Internet portaal van de bank
 • middels aanlevering van een elektronische herstelopdracht (Pain.007) 

3. Rejection (afkeuring)

Een afkeuring van een individuele incasso voordat deze is uitgevoerd. De afkeuring kan van verschillende partijen afkomstig zijn:

 • de bank van de crediteur
 • Clearinghouse
 • de bank van debiteur (op initiatief van de bank)
 • de bank van debiteur (op verzoek van de debiteur).

Met name de bank van de crediteur kan ook een complete incassobatch afkeuren, meestal op grond van technische redenen.

Afkeuringen kunnen vanaf het moment van inzending van de incasso-opdracht tot en met de incassodatum worden ontvangen. Afhankelijk van de afspraken met zijn bank, kan de incassant op verschillende manieren en tijdstippen over een afkeuring worden geïnformeerd:

 • Mondeling of via andere kanalen door de Client Service afdeling van de bank
 • Middels teruglevering van een elektronisch Payment Status Report (Pain.002). Deze optie wordt nog niet door elke bank ondersteund
 • Dag na de incassodatum via terugboeking op zijn dagafschrift (beperkt tot afgekeurde individuele incasso's). 

4. Return (bankstornering)

Stornering van een individuele incasso door de bank van de debiteur, nadat deze incasso interbancair is verrekend. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • Onvoldoende saldo debiteur
 • Rekeningnummer debiteur onbekend

Afhankelijk van het type incasso kunnen bankstorneringen ontvangen worden tot:

 • 5 werkdagen na incasso voor de normale Europese incasso
 • 2 werkdagen na incasso voor de zakelijke Europese incasso 

5. Refund (stornering)

Stornering van een individuele incasso op verzoek van de debiteur. Dit is alleen mogelijk bij de normale Europese incasso.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Storneren van een geautoriseerde incasso (machtiging afgegeven): de debiteur kan zijn bank hier tot 8 weken na de datum van afboeking, in principe zonder opgave van redenen, opdracht toe geven
 • Storneren van een ongeautoriseerde incasso (geen machtiging afgegeven; de zogenaamde Melding Onterechte Incasso): dat kan tot maximaal 13 maanden na de datum van afboeking.Enigma Consulting