Incasso

Wat is een incasso vooraankondiging (Pre-notification)?

Volgens de regels van de Europese incasso is een incassant verplicht om voor iedere incasso die gaat plaatsvinden een vooraankondiging naar de debiteur te sturen. Deze vooraankondiging moet minimaal 14 dagen van tevoren worden verstuurd, maar een kortere periode kan met de debiteur worden overeengekomen. De incassant kan hiervoor bestaande documentatie gebruiken, zoals de nota of factuur.

In geval van een doorlopende incasso is het ook mogelijk om voordat de eerste incasso gaat plaatsvinden, een vooraankondiging te sturen met daarin een incassoschema voor een bepaalde periode.Enigma Consulting