Incasso

Welke eisen worden aan machtigingen beheer gesteld?

Incassanten zijn verplicht om de machtigingen voor de Europese incasso fysiek te archiveren en conform de wettelijk vereiste periode te bewaren. Een incassant moet op verzoek van de debiteur een kopie van de machtiging kunnen verstrekken. Daarnaast moet een deel van de gegevens van elke machtiging elektronisch worden opgeslagen. De reden hiervoor is, dat deze machtiginggegevens met elke incasso-opdracht moeten worden meegestuurd. Voor het beheer van de machtiginggegevens (Mandate Management) zijn diverse pakket-oplossingen in de markt beschikbaar.

 Enigma Consulting