Incasso

Hoe werkt de elektronische machtiging (e-mandate)?

De Europese incasso biedt ook de mogelijkheid om een machtiging digitaal te initiƫren en te laten ondertekenen. Dit wordt een e-mandate genoemd. De Nederlandse banken zijn bezig om dit ook in Nederland te implementeren, zodat zij deze dienst ook aan hun eigen klanten kunnen aanbieden.

De Nederlandse e-mandate oplossing wordt gebaseerd op de huidige iDeal infrastructuur. Voor 1 Februari 2014 zal er geen oplossing voor de e-mandate beschikbaar zijn.

elektronische-machtiging-e-mandate-schema.

Het e-mandate proces kent de volgende stappen:

1. De debiteur neemt een bepaalde dienst of product van de crediteur af, die hem de mogelijkheid biedt om middels een Europese incasso voor deze dienst te betalen. Via de website van de crediteur vult de debiteur het e-mandate in (Eigen bank en te gebruiken IBAN).

2. Vanuit de website van de crediteur wordt een e-mandate voorstel gestuurd naar de routering service van de bank van de crediteur of zijn service provider.

3. De routering service stuurt het voorstel vervolgens door naar de validatie service van de bank van de debiteur of zijn service provider. Deze valideert de gegevens (o.a controle op juistheid IBAN).

4. De validatie service stuurt vervolgens een authenticatieverzoek naar de debiteur via zijn browser. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de authenticatiemethodiek, die ook voor de Internet-bankieren toepassing van de bank, en voor iDeal wordt gebruikt (bijvoorbeeld via calculator).

5. De debiteur vult de response op het authenticatieverzoek in en deze wordt naar de validatie service gestuurd.

6. De validatie service controleert de response op het authenticatieverzoek. Indien correct, wordt een bevestiging naar de browser van de debiteur gestuurd.

7. De validatie service stuurt vervolgens het digitaal ondertekende e-mandate terug naar de routering service.

8. De routering service stuurt het digitaal ondertekende e-mandate naar de website van de crediteur.

9. De debiteur krijgt via de website van de crediteur tot slot een bevestiging, dat de ondertekening van het e-mandate is geslaagd.Enigma Consulting