SEPA Introductie

Wat is een Europese Overschrijving?

Met de Europese Overschrijving (ook wel: SEPA Credit Transfer) kunnen zakelijke partijen en consumenten euro betalingen doen, zonder dat hierbij onderscheid wordt gemaakt tussen binnenlandse betalingen en grensoverschrijdende betalingen naar andere SEPA landen. De Europese Overschrijving maakt het net zo makkelijk om euro's te betalen naar een Nederlandse bankrekening, als een rekening bij een buitenlandse bank.

Betalen

Kan vanaf iedere betaalrekening bij een bank binnen het SEPA gebied naar iedere betaalrekening bij een andere bank binnen dit gebied. U hoeft uw betaalrekeningen voor eurobetalingen in principe niet meer bij een Nederlandse bank aan te houden.

 • Bij elektronische aanlevering wijzigt het formaat van de betaalopdrachten ten opzichte van de huidige formaten (ClieOp of BTL91).
 • Het SEPA formaat is gebaseerd op de zogeheten ISO 200221 (ook wel UNIFI) standaard, dat gebruik maakt van XML2.
 • Uw bank biedt u wellicht de mogelijkheid om gedurende een overgangsperiode Europese Overschrijvingen nog in een oud formaat aan te leveren. Op dit moment is de discussie hierover nog niet afgerond.
 • Rekeningen in de betaalopdracht worden geïdentificeerd met behulp van IBAN. Bij grensoverschrijdende betalingen vraagt uw bank vaak ook om de BIC3 van de bank van de begunstigde op te geven 
 • Het Nederlandse IBAN beslaat 18 tekens, maar buitenlandse IBANs kunnen tot maximaal 34 tekens bevatten.
 • De beschikbare ruimte voor mededelingen is ruimer dan bij de huidige binnenlandse overschrijvingen: maximaal 140 tekens ongestructureerde tekst.
 • Daarnaast bestaat de mogelijk om een gestructureerde mededeling van maximaal 35 tekens mee te geven. Hierin kan bijvoorbeeld een gestructureerde referentie4 worden meegegeven, vergelijkbaar met het betalingskenmerk voor de huidige acceptgiro.

Ontvangen

 • Kan vanuit iedere betaalrekening bij een bank in het SEPA gebied. U mag een betaling vanaf een buitenlandse betaalrekening niet weigeren.
 • Uw bank moet het door uzelf meegegeven betalingskenmerk, of de door de betaler meegegeven mededelingen, ongewijzigd aan u doorgeven.

In veel gevallen wordt hierdoor de reconciliatie met openstaande facturen vereenvoudigd en kan deze geautomatiseerd worden uitgevoerd.

 1. ISO 20022 is een universele standaard voor berichten in het financieel berichtenverkeer, zoals in het betalingsverkeer.
 2. XML (eXtended Markup Language) is een standaard voor het gestructureerd vastleggen van gegevens van uiteenlopende aard.
 3. BIC (Bank Identifier Code) is een gestandaardiseerd identificatie systeem van financiële instellingen.
 4. De zogenaamde "Creditor reference" is gebasseerd op een ISO- standaard (ISO 11649) die de kans op foutieve invoer minimaliseert door het ingebouwde algoritme.

Handige links:


Enigma Consulting