SEPA Introductie

Wat is een Europese Incasso?

De Europese Incasso (ook wel: SEPA Direct Debit) maakt het zakelijke partijen mogelijk om euro bedragen te incasseren van rekeninghouders bij Nederlandse banken en alle andere banken in het SEPA gebied, waarbij voor de machtiging van de debiteur uniforme afspraken gelden. De incassant kan deze incasso's vanuit iedere bank in het SEPA gebied initiëren en is dus niet meer gebonden aan een aparte bank en incassorekening per land waar er wordt geïncasseerd.

Let op: voor zakelijke incasso's (business-to-business) gelden andere kenmerken.

 

Initiëren

 • Kan vanaf iedere betaalrekening bij een bank binnen het SEPA gebied naar iedere betaalrekening bij een andere bank binnen het SEPA gebied. Uiteraard moet u hiervoor wel een incassocontract bij de betreffende bank afsluiten.
 • U hoeft uw rekening voor binnenlandse incasso's niet meer bij een Nederlandse bank aan te houden. Voor buitenlandse incasso's hoeft u in principe ook niet in ieder land een incassorekening aan te houden.
 • Bij elektronische aanlevering wijzigt het formaat van de incasso-opdrachten ten opzichte van de huidige formaten (ClieOp in Nederland, DOM80 in België, IZV in Duitsland, etc). Het SEPA formaat is gebaseerd op de ISO 20022 standaard, dat gebruik maakt van XML. Bijzonderheid van het nieuwe formaat is dat bij iedere incasso enkele kerngegevens van de bijbehorende machtiging moeten worden meegegeven. Als een machtiging wijzigt, moeten de gewijzigde gegevens bij de eerstvolgende incasso-opdracht worden meegegeven.
 • Uw bank biedt u wellicht de mogelijkheid om gedurende een overgangsperiode binnenlandse incasso's nog in het oude formaat aan te leveren, hoewel hier mogelijk voorwaarden aan verbonden zijn. Op dit moment is de discussie hierover nog niet afgerond.
 • Ook de tijdlijn voor aanlevering van incasso-opdrachten aan uw bank wijzigt. Eenmalige incasso-opdrachten, of de eerste incasso-opdracht uit een doorlopende reeks moet u bijvoorbeeld uiterlijk 5 dagen voor de incassodatum aanleveren. Voor herhaalde incasso-opdrachten is dit 2 dagen.
 • Rekeningen in de incasso-opdracht worden geïdentificeerd met behulp van IBAN. Bij grensoverschrijdende incasso's vraagt uw bank vaak ook om de BIC van de bank van de debiteur op te geven. 
 • Het Nederlandse IBAN beslaat 18 tekens, maar buitenlandse IBANs kunnen tot maximaal 34 tekens bevatten.

Incasseren

 • Kan van iedere betaalrekening bij een bank in het SEPA gebied. De debiteur moet hiervoor uiteraard een machtiging aan u hebben afgegeven. Dat kan op verschillende manieren, maar is wel aan strikte regels onderhevig.
 • Daarnaast moet u de incasso van te voren bij de debiteur aankondigen (de zogenaamde pre-notificatie). Hiervoor zijn op bancair niveau verschillende regels afgesproken.
 • Uw bank moet de door u meegegeven incassokenmerken ongewijzigd aan u doorgeven, zodat de reconciliatie, ook bij grensoverschrijdende incasso's, geheel geautomatiseerd kan plaatsvinden.
 • Machtigingen voor de Europese Incasso moet u altijd zelf administreren en bewaren. Enkele kerngegevens van de machtiging moet u met iedere incasso-opdracht meeleveren. Dat geldt ook voor eventuele wijzigingen van de machtiging.

Handige links:


Enigma Consulting