SEPA Introductie

Wat is een IBAN?

Het IBAN (International Bank Account Number) is een internationale standaard voor de aanduiding van bankrekeningnummers. Het bestaat achtereenvolgens uit:

  • de ISO landcode van het land waar de rekening wordt aangehouden;
  • een controlegetal waarmee de correctheid van het IBAN kan worden vastgesteld;
  • een landspecifieke identificatie van de bank waar de rekening wordt aangehouden;
  • het eigenlijke bankrekeningnummer, zoals dit door de bank aan de rekening is toegekend;

 

Een IBAN is maximaal 34 tekens lang, waarvan maximaal 30 voor de bankidentificatie en het rekeningnummer. Elk land hanteert hierbij zijn eigen systematiek. Het Nederlandse IBAN is 18 posities lang en ziet er als volgt uit:

Landcode

Controlegetal

Bankidentificatie

Rekeningnummer

XX

XX

XXXXX

XXXXXXXXXX

NL

45

ABNA

0123456789

De Nederlandse bankidentificatie bestaat uit de eerste 4 letters van de BIC van de bank waar de rekening wordt aangehouden. Het rekeningnummer deel van de IBAN bestaat uit het huidige bank of giro rekeningnummer, eventueel aangevuld met één of meerdere voorloopnullen.

 


Enigma Consulting