SEPA Migratie

Hoe migreren specifieke Nederlandse Overschrijving services?

Nederland kent een aantal specifieke overschrijving services en producten. Een aantal hiervan wordt aangepast aan SEPA.

1. Overstapservice

De Overstapservice wordt bij de overgang naar de Europese overschrijving gecontinueerd. Het enige verschil met de huidige service is dat niet Equens, maar de 'oude' bank van de begunstigde de betalingen ombuigt naar de nieuwe bank van de begunstigde. In de bijschrijving op zijn dagafschrift ziet de begunstigde dat het om een op grond van de Overstapservice omgebogen betaling gaat. Dit is conform de huidige situatie.

2. Acceptgiro

De Acceptgiro is een bekend en breed geaccepteerd betaalmiddel in Nederland. In overleg met diverse marktpartijen en belangenorganisaties is besloten om de huidige Acceptgiro te migreren naar een variant waarbij de consument zijn IBAN rekeningnummer op het Acceptgiroformulier kan invullen: de IBAN-Acceptgiro. Vanaf 1 juli 2013 kunnen banken de IBAN-Acceptgiro verwerken. Tot 1 februari 2014 kunnen de huidige Acceptgiro en de IBAN-Acceptgiro naast elkaar worden gebruikt. Vanaf 1 februari 2014 kan men alleen nog betalen en ontvangen met SEPA-producten en is de huidige Nederlandse Acceptgiro niet meer te gebruiken. De IBAN-Acceptgiro is echter een tijdelijke oplossing, omdat deze vanaf 1 januari 2019 volledig uit het betaalproces zal verdwijnen.

3. iDeal betaling

iDeal wordt momenteel geschikt gemaakt voor de overgang op de Europese overschrijving, met name door de toevoeging van het IBAN als rekeningidentificatie. Een iDeal transactie wordt straks als Europese overschrijving verwerkt.

4. Digitale Nota betaling

Ook de Digitale Nota wordt momenteel geschikt gemaakt voor de overgang op de Europese overschrijving. Een Digitale Nota transactie wordt straks als Europese overschrijving verwerkt.

5. Spoedbetaling

De binnenlandse spoedbetaling zal niet migreren naar de Europese overschrijving. De verwachting is wel dat deze op termijn wordt aangepast op het gebruik van de IBAN als identificatie van de rekening van de begunstigde. Ook valt te verwachten dat banken een Europese variant van de spoedbetaling gaan aanbieden.


Enigma Consulting