SEPA Migratie

Hoe migreren specifieke Nederlandse Incasso services?

Nederland kent een aantal specifieke services voor de verwerking van incasso's. Bij de overgang naar de Europese incasso worden bepaalde services gecontinueerd, maar niet elke. Daarnaast ontstaan ook nieuwe services. De volgende services worden onderscheiden:

1. Overstapservice

De Overstapservice wordt bij de overgang naar de Europese incasso gecontinueerd. Het enige verschil met de huidige service is dat niet Equens, maar de bank van de incassant de incasso-opdrachten ombuigt naar de nieuwe bank van de debiteur. De incassant wordt straks nog steeds geïnformeerd over elke omgebogen incasso-opdracht, zodat hij zijn machtigingenadministratie kan bijwerken. De incassant zal bij zijn eigen bank moeten navragen, hoe deze informatie wordt verstrekt.

2. Automatisch Herhaald Aanbieden (AHA) service

Equens biedt deze service momenteel voor incasso's op ING rekeningen, die vanwege onvoldoende saldo van de debiteur worden geretourneerd. De service keert echter niet terug voor de Europese incasso. De reden hiervoor is dat Europese incasso-opdrachten niet meer op de dag zelf kunnen worden heraangeboden, maar minimaal 2 werkdagen van te voren moeten worden aangeleverd. Incassanten die deze service afnemen zullen bij de overgang op de Europese incasso de incasso-opdrachten zelf opnieuw moeten aanbieden, als deze vanwege onvoldoende saldo zijn geretourneerd.

3. Telefonische machtiging

De huidige Europese incasso schema's ondersteunen alleen papieren machtigingen en elektronische machtigingen (zogenaamde e-mandate). De telefonische machtiging, zoals die nu in Nederland wordt ondersteund, komt vooralsnog niet terug voor de Europese incasso. Deze telefonische machtigingen kunnen om deze reden niet migreren naar SEPA machtigingen.

4. Incasso alerting service (nieuw)

De Nederlandse banken hebben onderling afgesproken om elke eenmalige en eerste doorlopende Europese incasso te signaleren aan de consument. De bank kan hiervoor verschillende opties aanbieden, waarvan tenminste één gratis.Enigma Consulting