SEPA Migratie

Kunnen bestaande incassomachtigingen migreren naar SEPA?

Incassanten kunnen hun bestaande machtigingen voor doorlopende incasso's in principe blijven gebruiken voor doorlopende Europese incasso's. Voorwaarde is dat de condities voor de debiteur niet verslechteren. Voor Nederland betekent dit dat de doorlopende machtiging Algemeen gebruikt mag worden voor de normale Europese incasso. De doorlopende machtiging Bedrijven mag alleen voor de normale Europese incasso worden hergebruikt en niet voor de zakelijke Europese incasso. Migratie naar de zakelijke Europese incasso betekent namelijk een verslechtering van de debiteurcondities (geen stornering meer mogelijk).

Bij de migratie van zijn machtigingen moet de incassant elke machtiging van de volgende aanvullende gegevens voorzien:

  • Elke machtiging moet voorzien zijn van een unieke identificatie (Mandate Id). Uniek betekent hier uniek voor de incassant
  • Het rekeningnummer van de debiteur moet worden omgezet naar IBAN en mogelijk worden aangevuld met de BIC van zijn bank1.
  • Elke machtiging moet worden voorzien van een datum van ondertekening. Elk land heeft hier aparte afspraken over gemaakt. Voor Nederland moet hier de standaard datum '1 november 2009' worden ingevuld (= ingangsdatum van de Richtlijn Betaaldiensten). In BelgiĆ« moet de datum worden ingevuld waarop de huidige machtiging naar een SEPA machtiging is gemigreerd.

Machtiging verkregen via Internet

Een specifiek aandachtspunt voor incassanten die de machtiging uitsluitend via internet hebben verkregen (= door middel van het aanvinken van incasso als betaalwijze), is dat hier eigenlijk geen sprake is van een rechtsgeldige machtiging. De debiteur heeft immers niet zijn handtekening gezet. Als er in dit geval sprake is van een doorlopende machtiging, kan deze niet migreren naar een SEPA-machtiging en zal de incassant om een nieuwe machtiging van zijn debiteur moeten vragen.

 

1 Wettelijk is vastgesteld dat voor binnenlandse SEPA-betalingen per 1 februari 2014 alleen nog de IBAN vereist is. De BIC verdwijnt dus per 1 februari 2014 voor binnenlandse betalingen. Per 1 februari 2016 verdwijnt de BIC tevens voor buitenlandse SEPA-betalingen.Enigma Consulting