SEPA Migratie

Hoe wijzigt de reconciliatie van overschrijvingen?

De reconciliatie van Europese overschrijvingen wijzigt op diverse punten ten opzichte van de huidige Nederlandse overschrijvingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Daarnaast zullen nieuwe afkeur- en signaleringsredenen bij de overgang op de Europese incasso worden geïntroduceerd, waarvoor de incassant de te ondernemen acties zal moeten definiëren en in richten.

Overzicht Nederlandse versus Europese Overschrijving

De tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillen tussen de huidige Nederlandse overschrijving en de toekomstige Europese overschrijving.

Nederlandse overschrijving

Europese overschrijving

 • Losse overschrijvingen kunnen alleen d.m.v. het bedrag, rekeningnummer begunstigde en/of meegegeven omschrijvingsregels worden gereconcilieerd
 • Standaard kan bij elke losse overschrijving een eigen referentie (End-to-EndID) worden meegegeven, waarmee de overschrijving kan worden gereconcilieerd
 • Ontvangen overschrijvingen kunnen alleen d.m.v. het bedrag, rekeningnummer, opdrachtgever en/of ontvangen omschrijvingsregels worden gereconcilieerd
 • Met een Europese overschrijving bestaat de mogelijkheid om een gestructureerde betalingskenmerk mee te geven, zodat de reconciliatie voor de begunstigde aanzienlijk verbeterd kan worden
 • Betaalbatches worden netto geboekt, d.w.z. uitgevallen posten worden niet geboekt
 • Betaalbatches worden bruto geboekt, d.w.z. de volledige batch wordt bijgeboekt, uitgevallen posten worden teruggeboekt
 • Bijboeking van betaalbatch kan door meegegeven batch referentie worden geïdentificeerd (optioneel, n.v.t. bij 7-cijferig rekeningnummer)
 • Bijboeking van betaalbatch wordt altijd door meegegeven Payment Information ID gekenmerkt
 • Uitgevallen posten van een betaal batch kunnen door een optioneel meegegeven Betalingskenmerk (max 16 posities) worden geïdentificeerd
 • Uitgevallen posten van een betaal batch worden door het meegegeven End-to-End ID (max 35 posities) geïdentificeerd
 • Uitvalrapportage bij betaal batches via:
  • VerwInfo A (afgekeurde en ingetrokken posten; alleen beschikaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
  • VerwInfo C (details geretourneerde posten van ING1 ;alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
  • MT940 (geretourneerde posten als terugboeking1 ;alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
  • GMU (afgekeurde en ingetrokken posten als extracomptabel post, geretourneerde posten als terugboeking; alleen voor 7-cijferig rekeningnummers)

1 Begunstigde rekening is in dit geval een 7-cijferig rekeningnummer

 
 • Uitvalrapportage bij betaal batches via:
  • Rekeningafschrift (MT940, GMU, Camt.053): afgekeurde, ingetrokken en geretourneerde posten worden als terugboeking vermeld. Afgekeurde posten worden hier pas de dag na de uitvoeringsdatum zichtbaar
  • Payment Status Report (Pain.002): afgekeurde en ingetrokken posten worden direct teruggemeld. Uitgevoerde overschrijvingen worden op de uitvoeringsdatum teruggemeld (optionele service, informeer bij uw bank of deze service wordt geboden)

NB: VerwInfo rapportage komt te vervallen

 • Acceptgiro bijschrijvingen worden als volgt doorgegeven:
  • MT940: bij gecomprimeerde bijboeking zijn de detail transacties (betalingskenmerk) via VerwInfo C rapportage beschikbaar (alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
  • GMU: bijboeking inclusief detail transacties (betalingskenmerk; alleen beschikbaar voor 7-cijferig rekeningnummers
 • IBAN-Acceptgiro bijschrijvingen worden als volgt doorgegeven:
  • Rekeningafschrift (MT940, GMU, Camt.053): bijboeking inclusief detail transacties (betalingskenmerk)
  • Transactie-informatie (Camt.054): rapportage van individuele acceptgiro bijboekingen met referentie naar het betalingskenmerk (optionele service, informeer bij uw bank of deze service wordt geboden)


Enigma Consulting