SEPA Migratie

Hoe wijzigt de reconciliatie van incasso’s?

De reconciliatie van Europese incasso's zal op diverse punten wijzigen ten opzichte van de huidige Nederlandse incasso's. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Daarnaast zullen nieuwe afkeur- en signaleringsredenen bij de overgang op de Europese incasso worden geïntroduceerd, waarvoor de incassant de te ondernemen acties zal moeten definiëren en in richten.

Overzicht Nederlandse versus Europese Incasso

Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillen tussen de huidige Nederlandse Incasso en de aankomende Europese Incasso.

Nederlandse incasso

Europese incasso

 • Incasso batches worden netto geboekt, d.w.z. uitgevallen posten worden niet geboekt
 • Incasso batches worden bruto geboekt, d.w.z. de volledige batch wordt bijgeboekt, uitgevallen posten worden teruggeboekt
 • Bijboeking van incasso batch kan door meegegeven batch referentie worden geïdentificeerd (optioneel, n.v.t. bij 7-cijferig rekeningnummer)
 • Bijboeking van incasso batch wordt altijd door meegegeven Payment Information ID gekenmerkt
 • Uitgevallen posten worden door het meegegeven Betalingskenmerk (max 16 posities) geïdentificeerd
 • Uitgevallen posten worden door het meegegeven End-to-End ID (max 35 posities) geïdentificeerd

 

Uitvalrapportage via:

 • VerwInfo A (afgekeurde en ingetrokken posten; alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
 • VerwInfo B (details geretourneerde en gestorneerde posten; alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
 • MT940 (geretourneerde en gestorneerde posten als terugboeking)
 • GMU (afgekeurde en ingetrokken posten als extracomptabel post, geretourneerde en gestorneerde posten als terugboeking; alleen beschikbaar voor 7-cijferig rekeningnummers)

 

Uitvalrapportage via:

 • Rekeningafschrift (MT940, GMU, Camt.053): afgekeurde, ingetrokken, geretourneerde en gestorneerde posten worden als terugboeking vermeld. Afgekeurde posten worden hier pas de dag na de incasso datum zichtbaar
 • Payment Status Report (Pain.002): afgekeurde en ingetrokken posten worden direct teruggemeld. Uitgevoerde incasso opdrachten worden op de incasso datum teruggemeld (optionele service, informeer bij uw bank of deze service wordt geboden)
 • NB: VerwInfo rapportage komt te vervallen


Enigma Consulting