Overschrijving

Hoe werkt de Europese Overschrijving?

Bij het Europese overschrijvingsproces zijn 4 partijen betrokken: de debiteur (opdrachtgever), zijn bank (debiteur bank), de crediteur (begunstigde) en zijn bank (crediteur bank). Dit wordt ook wel het 4-corner model genoemd.

europese-overschrijving-schema

Overschrijvingsproces

Het Europese overschrijvingsproces bestaat uit de volgende stappen (de afhandelingen van uitzonderingssituaties wordt hierbij buiten beschouwing gelaten):

  1. De debiteur heeft een product of dienst van de crediteur afgenomen en heeft hierdoor een betaalverplichting aan de crediteur. Hij heeft hiervoor bijvoorbeeld een factuur ontvangen.
  2. De debiteur stuurt een betaalopdracht naar zijn bank met het verzoek zijn rekening te belasten voor het opgegeven bedrag om dit bedrag naar de crediteur over te maken.
  3. De bank van de debiteur controleert de betaalopdracht en controleert tevens of de debiteur voldoende saldo op zijn rekening heeft om deze te kunnen uitvoeren. Is dit het geval, dan wordt het bedrag van de rekening afgeboekt en wordt de debiteur hierover via zijn dagafschrift ge├»nformeerd.
  4. De bank van de debiteur stuurt vervolgens de betaling door naar de bank van de crediteur, eventueel via een Clearing House. Vervolgens wordt de betaling interbancair verrekend.
  5. Na ontvangst van de betaling boekt de bank van de crediteur het ontvangen bedrag bij op de rekening van de crediteur. De crediteur wordt hierover ge├»nformeerd via zijn dagafschrift. 

 


Enigma Consulting