Wet en Regelgeving

Achtergrond Europese SEPA Wetgeving

De Europese overschrijving (SEPA Credit Transfer) en de Europese incasso (SEPA Direct Debit) zijn op 28 januari 2008 respectievelijk 2 november 2009 geïntroduceerd. Beide betaalproducten moeten op termijn de huidige binnenlandse overschrijving- en incassoproducten in de landen binnen de eurozone gaan vervangen. Hetzelfde geldt voor eventuele euro overschrijvingsproducten in de EU-lidstaten buiten de eurozone. Tot slot zullen alle grensoverschrijdende girale euro overschrijvingsproducten tussen de EU-lidstaten onderling (in de praktijk aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) door de Europese overschrijving worden vervangen. In alle gevallen gaat het om girale niet-spoed betaalproducten.

Eind 2010 was ruim 9% van het girale betalingsverkeer binnen het SEPA gebied naar de Europese overschrijving gemigreerd. Deze migratie komt voornamelijk voor rekening van het grensoverschrijdende betalingsverkeer. Het gebruik van de Europese incasso is nog zeer beperkt.

De Europese Commissie (EC) en het Europese Parlement vinden deze migratie te langzaam gaan. De Europese Commissie heeft daarom in 2010 wetgeving voorbereid om de migratie wettelijk te regelen. In maart 2012 is de definitieve versie van de EU-verordening door het Europese Parlement aangenomen en daarmee van kracht geworden.

De SEPA wetgeving wordt binnen alle EU-lidstaten (aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) dwingend voor bedrijven en consumenten. Ze stelt eisen aan de gehele betaalketen, dat wil zeggen van klant tot klant. Hierna volgt een uiteenzetting van de belangrijkste bepalingen zoals deze nu bekend zijn, of worden verwacht. De genoemde impact is zodoende onder voorbehoud van de definitieve wettekst, welke half november 2011 wordt verwacht.


Enigma Consulting