Wet en Regelgeving

Rekeningidentificatie

Overschrijving- en incasso-opdrachten moeten per genoemde migratie data verplicht voorzien zijn van IBAN als rekeningidentificatie. Dat geldt voor de rekening van zowel debiteur als crediteur.Enigma Consulting