Wet en Regelgeving

Aanleverformaat overschrijving- en incassobatches

Zakelijke partijen moeten overschrijving- en incasso batches in XML ISO 20022 formaat aan hun bank aanleveren. Er geldt een ontheffing van deze bepaling tot 1 februari 2016. Nederland heeft reeds kenbaar gemaakt hier geen gebruik van te maken.

Banken kunnen hierop inspelen door conversieservices voor binnenlandse formaten (bijv. ClieOp) aan te bieden voor met name de Europese overschrijving. Tijdelijk gebruik maken van de conversieservice biedt zakelijke partijen de mogelijkheid om de migratie naar Europese overschrijving een jaar uit te stellen. Zo kan deze migratie samenvallen met de migratie naar de Europese incasso.Enigma Consulting