Wet en Regelgeving

Verplichte data-elementen betaal- en incasso-opdrachten

De bijlage van de Europese SEPA wetgeving bevat zogenaamde technische eisen, waar de Europese overschrijving en de Europese incasso-opdrachten aan moeten voldoen. Hierin worden ook eisen gesteld aan de data-elementen, die de klant verplicht moet doorgeven bij initiatie van een Europese overschrijving- of incasso-opdracht. De meeste data-elementen zijn in lijn met de huidige SEPA implementatierichtlijnen.

De belangrijkste afwijkingen zijn:

  • Per 1 februari 2014 is de BIC van de bank van de begunstigde niet verplicht voor binnenlandse Europese overschrijvingen.
  • Per 1 februari 2014 is de BIC van de bank van de debiteur niet verplicht voor binnenlandse Europese incasso’s.
  • Per 1 februari 2016 is de BIC ook niet verplicht bij grensoverschrijdende overschrijvingen en incasso’s

Diverse banken bieden reeds services om deze BIC aan de overschrijving- en incasso-opdracht toe te voegen.Enigma Consulting