Wet en Regelgeving

Rechten geïncasseerde

Een geïncasseerde zal van zijn bank de mogelijkheid krijgen om:

  • Incasso-opdrachten te beperken tot een bepaald bedrag en/of frequentie
  • Alle incasso-opdrachten te blokkeren
  • Incasso-opdrachten van gespecificeerde incassanten te blokkeren
  • Incasso-opdrachten van alleen gespecificeerde incassanten te autoriseren (zogenaamde 'whitelist' optie)

Incassanten worden aangeraden om hun debiteuren erop te wijzen, dat bij gebruik van de Europese incasso, de debiteur zijn eventuele incasso ‘whitelist’ aanpast om afkeuring bij eerste incasso te voorkomen.Enigma Consulting