Onderzoek SEPA Compliancy (ERP) Software leveranciers

Onderstaand vindt u de resultaten van het onderzoek onder (ERP) software leveranciers met betrekking op de producten en diensten, die zij ten aanzien van het nieuwe Europese SEPA platform kunnen leveren1.

 

Grafiek1. Doelgroep naar omvang

Doelgroep-w400

 • De verschillende ERP pakketoplossing leveranciers rekenen de multinationals (28%), grootzakelijke bedrijven (66%) en het midden- en kleinbedrijf (94%) tot hun doelgroep.
 • ERP leveranciers zouden een actieve rol moeten hebben om hun ERP pakketoplossingen SEPA klaar te krijgen, aangezien bijna alle ERP pakketoplossingen het midden- en kleinbedrijf tot hun doelgroep rekenen. Deze doelgroep is weinig bezig met de migratie naar SEPA en verwacht dat hun pakketleveranciers dit geheel voor hun zullen verzorgen.

Grafiek 2. SEPA compliancy

SEPA-Compliance-w400

 • 50% van de leveranciers geeft aan dat hun ERP pakketoplossing is aangepast voor de verwerking van de Europese overboeking en 28% is hier nog mee bezig.
 • 34% van de leveranciers geeft aan dat hun ERP pakketoplossing is aangepast voor de verwerking van de Europese incasso en 31% is hier nog mee bezig.
 • Bedrijven wordt geadviseerd om hun SEPA migratie planning af te stemmen met hun ERP leverancier, zodat helder wordt wanneer hun ERP pakketoplossing gereed zal zijn voor de verwerking van SEPA betaal- en/of incasso opdrachten en welke SEPA dienstverlening exact geboden gaat worden.

Grafiek 3. Machtiging beheer

Machtiging-beheer-w180

 • Bijna 38% van de leveranciers geeft aan dat hun ERP pakketoplossing Mandate Management, d.w.z. het elektronisch beheren van euro incasso machtigingen, ondersteunt.
 • Bedrijven, die gebruik maken van incasso, moeten bij hun ERP leverancier navragen of deze een mandate management oplossing biedt of gaat bieden, zodat zij tijdig alternatieve maatregelen kunnen treffen.

Grafiek 4. Ondersteuning Machtiging beheer

Machtiging-beheer-mogelijkheden-w400

 • 83% van de leveranciers, die een Mandate Management oplossing binnen hun ERP pakketoplossing bieden, geeft aan dat deze oplossing machtigingen elektronisch kan vastleggen en beheren.
 • Slechts 50 % van de Mandate Management oplossingen ondersteunt het automatisch toekennen van een unieke identificatie aan een machtiging en het koppelen van de machtiging gegevens aan een incasso opdracht.
 • In de praktijk blijkt dat slechts de helft van de Mandate Management oplossingen een volwaardige Mandate Management oplossing voor een bedrijf biedt. Bedrijven wordt daarom geadviseerd om de specificaties van een eventuele Mandate Management oplossing bij hun ERP leverancier op te vragen, zodat helder wordt welke functionaliteit geboden gaat worden.

Grafiek 5. Migratie services

Migratie-services-w180

 • Slechts 44% van de leveranciers geeft aan dat hun ERP pakketoplossing in services gaat voorzien, die de migratie naar SEPA gaat faciliteren.
 • Bedrijven moeten er rekening mee houden dat de impact van SEPA groter dan verwacht kan zijn als hun ERP pakketoplossing geen specifieke SEPA migratie services, zoals bijvoorbeeld IBAN data verrijking, ondersteunt.
 • Bedrijven wordt geadviseerd om contact met hun ERP leverancier op te nemen om te informeren naar mogelijke ondersteunende dienstverlening ten aanzien van de SEPA migratie.

Grafiek 6. Ondersteuning B2B en B2C

Core-SDD-vs-B2B-w400

 • 34% van de ERP pakketoplossingen is klaar voor het ondersteunen van het gewone (B2C: Business to Consumer) schema van de Europese incasso en 28% voor het ondersteunen van de bedrijven variant (B2B: Business to Business).
 • Veel leveranciers zijn momenteel nog bezig om hun ERP pakketoplossingen gereed te krijgen voor het ondersteunen van de Europese incasso. Uiteindelijk verwacht 50% van de leveranciers het B2C schema te ondersteunen en 47% het B2B schema.
 • Bedrijven, die gebruik maken van incasso, wordt aangeraden om bij hun leverancier na te vragen of hun ERP pakketoplossing de Europese incasso ondersteunt en wat de eventuele planning hiervoor is, zodat zij hun eigen migratie planning hierop kunnen afstemmen.

Grafiek 7. Bankverantwoording

Bankverantwoording-w400

 • 63% van de leveranciers heeft hun ERP pakketoplossing aangepast of is bezig deze aan te passen om SEPA transacties via het MT940 dagafschrift te verantwoorden.
 • 22% van de ERP pakketoplossingen is van plan om rekeningverantwoording in de nieuwe ISO 20022 XML standaard formaat (Camt formaten) te gaan ondersteunen.
 • Bedrijven zouden hun ERP leverancier moeten aansporen om de nieuwe rekeningverantwoording standaarden te gaan ondersteunen in hun ERP pakket oplossing aangezien deze de reconciliatie van hun betalingsverkeer aanzienlijk kan vergemakkelijken.

1 De onderzoeksresultaten zijn een uitkomst van de antwoorden van 32 (ERP) software leveranciers, zoals bekend per 1 september 2011. Door middel van een vragenlijst hebben zij de verschillende producten en diensten die zij op het gebied van SEPA kunnen leverenen kunnen aangeven. Als zodanig zijn de resultaten afhankelijk van hetgeen zij aangegeven hebben en draagt Enigma Business Consulting zodoende hiervoor geen verantwoordelijkheid.



Enigma Consulting