Onderzoek SEPA Compliancy Payment Hubs en Services Leveranciers

Onderstaand vindt u de resultaten van het onderzoek onder Payment hubs en services leveranciers met betrekking op de producten en diensten, die zij ten aanzien van het nieuwe Europese SEPA platform kunnen leveren1.

 

Grafiek 1: Doelgroep 

Doelgroep-w400

 • De leveranciers van de Payment hub services rekenen met name de multinationals (88%) en de grootzakelijke bedrijven (100%) tot hun doelgroep. De helft geeft aan dat hun services ook geschikt zijn voor het midden- en kleinbedrijf.
 • Payment hub services hebben vooral een toegevoegde waarde bij bedrijven met meerdere backoffice applicaties, waarbij de Payment hub de betalingsverkeer specifieke functionaliteit voor deze backoffice applicaties verzorgt. Een Payment hub service zal daarom eerder bij een multinational of grootzakelijke bedrijf worden ingezet.

Grafiek 2: SEPA Compliancy 

SEPA-Compliancy-w400

 • 75% van de leveranciers geeft aan dat hun Payment hub service is aangepast voor de verwerking van de Europese overboeking en 13% is hier nog mee bezig.
 • 88% van de leveranciers geeft aan dat hun Payment hub service gereed is voor de verwerking van de Europese incasso en de verwachting is dat uiteindelijk alle Payment hub services volledig SDD compliant zullen zijn.
 • Opvallend is dat niet alle Payment hub services volledig SEPA compliant zullen zijn, terwijl deze applicaties juist bedoeld zijn om alle betalingsverkeer gerelateerde functionaliteit voor een bedrijf te verzorgen. Bedrijven wordt geadviseerd om de SEPA gereedheid van hun Payment hub service bij hun leverancier na te gaan, zodat zij hun eigen SEPA migratie planning hierop kunnen afstemmen. 

Grafiek 3: Machtigingen beheer

Migratie-services-w180

 • Alle leveranciers geven aan dat hun Payment hub service een oplossing biedt voor het elektronisch beheren van euro incasso machtigingen, d.w.z. Mandaat Management ondersteunt.
 • Bedrijven wordt geadviseerd om tijdig bij hun Payment hub leverancier na te vragen hoe de geboden mandaat management oplossing het beste ge├»ntegreerd kan worden met hun eigen backoffice applicaties, zoals bijvoorbeeld de contractadministratie. 

Grafiek 4: Mogelijkheden Machtigingen beheer

Machtiging-beheer-mogelijkheden-w400

 • 88% van de leveranciers geeft aan dat hun Mandaat Management oplossing machtigingen elektronisch kan vastleggen en beheren inclusief de automatische toekenning van een unieke identificatie.
 • 63 % van de Mandaat Management oplossingen ondersteunt het koppelen van de machtiging gegevens aan een incasso opdracht.
 • In de praktijk blijkt dat slechts tweederde van de Mandaat Management oplossingen een volwaardige Mandaat Management oplossing voor een bedrijf biedt. Bedrijven wordt daarom geadviseerd om de specificaties van een eventuele Mandaat Management oplossing bij hun Payment Hub leverancier op te vragen, zodat helder wordt welke functionaliteit geboden gaat worden. 

Grafiek 5: Migratie Services

Migratie-services-w180

 • Alle Payment hub leveranciers geven aan dat zij services gaan bieden in hun Payment hub, die de migratie naar SEPA gaat faciliteren, zonder hierbij specifiek aan te geven welke services dit betreffen.
 • Bedrijven wordt geadviseerd om contact met hun Payment hub leverancier op te nemen om te informeren naar welke SEPA migratie services zij zullen bieden, zodat helder wordt welke maatregelen het bedrijf zelf nog moet verzorgen ten aanzien van de SEPA migratie . 

Grafiek 6: Ondersteuning Core SDD en Business-to-Business

SDD Core_vs_B2B

 • Alle Payment hub services zullen zowel het gewone (B2C: Business to Consumer) schema van de Europese incasso als de bedrijven variant (B2B: Business to Business) ondersteunen.
 • Bedrijven wordt aangeraden om bij hun Payment hub leverancier na te vragen welke functionaliteit per incasso schema zal worden geboden en wat de planning hiervoor is, zodat zij hun eigen migratie planning hierop kunnen afstemmen.

Grafiek 7: Bankverantwoording

Bankverantwoording-w400 

 • 75% van de leveranciers heeft hun Payment hub service aangepast of is bezig deze aan te passen om SEPA transacties via het MT940 dagafschrift te verantwoorden.
 • Alle Payment hub services zullen de Payment Status Report (uitval rapportage) voor de Europese incasso ondersteunen en 75% voor de Europese overschrijving.
 • 75% van de Payment hub services is van plan om rekeningverantwoording in de nieuwe ISO 20022 XML standaard formaat (Camt formaten) te gaan ondersteunen.
 • Van een Payment hub service zou verwacht mogen worden dat alle gangbare betaal- en verantwoordingsformaten worden ondersteund. Met name de nieuwe rekeningverantwoording standaarden zouden ondersteund moeten worden, omdat deze de reconciliatie van het betalingsverkeer van een bedrijf aanzienlijk kan vergemakkelijken. Bedrijven doen er daarom goed aan om naar de exacte mogelijkheden van een Payment hub service te informeren bij hun leverancier.

 

De onderzoeksresultaten zijn een uitkomst van de antwoorden van 8 Payment hubs en services leveranciers, zoals bekend per 1 september 2011. Door middel van een vragenlijst hebben zij de verschillende producten en diensten die zij op het gebied van SEPA kunnen leverenen kunnen aangeven. Als zodanig zijn de resultaten afhankelijk van hetgeen zij aangegeven hebben en draagt Enigma Business Consulting zodoende hiervoor geen verantwoordelijkheid.Enigma Consulting